राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा 2022 धोरणाचा प्रारुप मसुदा प्रसिद्ध

Jun 11, 2024 - 15:18
 0
राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा 2022 धोरणाचा प्रारुप मसुदा प्रसिद्ध

रायगड : महिला व बालविकास विभागांतर्गत बाल धोरणाचा प्रारुप मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ञ व्यक्ती व शासनाचे अधिकारी यांचा समावेश समिती गठीत करण्यात आली होती. या गठीत समितीने महाराष्ट्र राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा 2022 मसुदा तयार केलेला आहे.

सदर प्रस्तावित बाल धोरण व कृती आराखडा 2022 हा इंग्रजी व मराठी भाषेमध्ये महाराष्ट्र शासनाचे https://womenchild.maharashtra.gov.in व https://www.wcdcommpune.com या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

तरी सदर प्रस्तावित बाल धोरण हे मुळामध्ये इंग्रजी भाषेमध्ये तयार करण्यात आलेला असून त्यांचे मराठी भाषेमध्ये भाषांतर करण्यात आलेले आहे. या बाल धोरण व कृती आराखडा यामध्ये आवश्यक बाबी, सूचना, सुधारणा तसेच मराठी भाषेमध्ये भाषांतर करण्यात आलेल्या मसुद्यामध्ये शब्द रचना, व्याकरण या संदर्भाने हरकती व सूचना नागरिकांकडून मागविण्यात येत आहे.

तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा-2022 च्या संदर्भाने नागरिकांच्या हरकती व सुचना दिनांक 30 जून रोजी सायंकाळी 6.15 वाजेपर्यंत महिला व बालविकास आयुक्तालय,28 राणीचा बाग, जुन्या सर्कीट हाऊस जवळ, पुणे-01 या पत्त्यावर अथवा childpolicy@gmail.om या इमेलवर पाठविण्यात याव्यात, असे आवाहन डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, महिला व बाल विकास महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी केले आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:23 11-06-2024

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow